fbpx

Din personlige APV og HR hjælp

Jeg løser din Arbejdspladsvurdering kompetent, enkelt og godt.

Få flere tips til din APV-proces

Tre tips til APV - Arbejdspladsvurdering

Tip 1

Den 1. februar 2024 trådte en ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde i kraft. 
Hør her hvad justeringerne betyder for
APV-processen. 

Tip 2

En APV-proces består af fire elementer.
Ved det første element skal I afdække og risikovurdere jeres arbejdsmiljø.
Hør her hvordan I kan gøre det. 

Tip 3

En APV-proces består af fire elementer.
Ved det andet element skal I inddrage jeres sygefravær.
Hør her hvordan I via inddragelse af sygefraværet kan blive klogere på jeres arbejdsmiljø. 

Arbejdspladsvurdering

De fire elementer i en APV-proces

Arbejdspladsvurdering APV APV-proces

Element 1

Ved det første element skal I AFDÆKKE og RISIKOVURDERE jeres arbejdsmiljø. 

Det kan I fx gøre ved at bruge spørgeskemaer, eller du kan som leder invitere dine medarbejdere til et dialogmøde. 

Sørg for at I både kommer omkring det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 

Når alt er afdækket, skal I vurdere, om der er forhold hos jer, som kan udgøre et arbejdsmiljøproblem. 

HUSK:
Hvis I finder arbejdsmiljøproblemer, som kan løses med det samme, skal I gøre det. 

Element 2

Ved det andet element skal I INDDRAGE SYGEFRAVÆRET. 

Altså vurdere om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær. 

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø kan være med til at forebygge sygefravær på jeres arbejdsplads. Omvendt kan problemer i arbejdsmiljøet føre til, at flere bliver syge. 

Derfor skal I se på, om der er forhold i jeres arbejde, der har betydning for jeres sygefravær. 

Det kan fx være forkerte arbejdsstillinger, stor arbejdsmængde og tidspres eller arbejdsulykker. 

Hvis I finder arbejdsmiljøproblemer, der kan medvirke til sygefraværet, skal I tage dem med, når I risikovurderer problemerne og udarbejder jeres handlingsplan.  

Element 3

Ved det tredje element skal I LAVE EN HANDLINGSPLAN. 

Altså finde løsninger på de arbejdsmiljøproblemer I har identificeret og skrive dem ind i en handlingsplan. 

Hvis gennemgangen viser, at der er arbejdsmiljøproblemer hos jer, som I kan løse med det samme, skal I selvfølgelig gøre det. 

Hvis problemerne ikke kan løses med det samme, skal de skrives ind i en handlingsplan. 

Handlingsplanen skal indeholde: 

  • En beskrivelse af problemernes art, alvor, omfang og årsager. 
  • En aktivitets- og tidsplan, der angiver hvornår og hvordan I vil løse problemerne. 


HUSK også at tilføje, hvem der har ansvaret for at de enkelte løsninger bliver gennemført. 

Handlingsplanen skal til sidst underskrives af jeres AMO eller en repræsentant for medarbejderne for at dokumentere, at de har deltaget i APV-processen. Og handlingsplanen skal være tilgængelig for alle. 

EN SIDSTE TING ! 
Finder I arbejdsmiljøproblemer, der udgør en akut fare for de ansattes sikkerhed og sundhed, skal I straks fjerne faren eller reducere den til et acceptabelt niveau. 
Og det skal selvfølgelig også skrives ind i jeres handlingsplan.  

Element 4

Ved det fjerde element skal I gennemføre jeres handlingsplan og følge op! 

Altså gennemføre de løsninger og forebyggende tiltag, I har besluttet. 

Når jeres nye tiltag har fungeret i en periode, skal I følge op på, om de virker efter hensigten. 

Hvis de ikke gør det, skal I finde en anden løsning og opdatere jeres handlingsplan. 

Et lille tip er…
at I kan bruge handlingsplanen som en aktivitets- og tidsplan for det videre arbejde.
Hvilket samtidig bidrager til systematisk udvikling af jeres arbejdsplads og din virksomhed. 

Malene Holm Linnet Arbejdspladsvurdering APV


Hvordan kan en APV proces forløbe?

med hjælp fra HR Hero

APV Hjælp Arbejdspladsvurdering APV Malene Holm Linnet

1. Afdæk og risikovurdér

En god måde at afdække jeres arbejdsmiljø på er ved at udsende et brancherelateret spørgeskema til jeres medarbejdere, der både indeholder spørgsmål omkring det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. 

Formatet kan både være et elektronisk spørgeskema eller et spørgeskema i papir. Derved får den enkelte medarbejder både tid og rum til at reflektere over jeres arbejdsprocesser og jeres generelle arbejdsmiljø. 
Undersøgelsen er anonym. 

Når deadline for undersøgelsen er nået, danner jeg en rapport og kigger resultatet igennem . Rapporten sendes til dig som virksomhedsleder, hvorefter vi vender resultatet pr. telefon eller via et kort møde. 

2. Inddrag sygefravær

Samtidig med at vi vender resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen kigger vi på, hvordan jeres sygefravær ser ud og drøfter, om der kan være forhold i jeres arbejdsmiljø, der kan medvirke til sygefravær. 

3. Lav en handlingsplan

For at inddrage medarbejderne bedst muligt i APV-processen, og få deres gode input til mulige forbedringsløsninger, er det en god idé at invitere medarbejderne, eller AMO, til et fælles APV møde.

Her kigger vi sammen resultatet af APV-undersøgelsen igennem og inspirerer hinanden til mulige løsninger på eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Vi vurderer ligeledes i fællesskab, om der kan være arbejdsmiljøproblemer, der kan medvirke til sygefravær. 

Jeg faciliterer mødet, hvis det ønskes, og noterer jeres input til handlingsplan ned. Efterfølgende skriver jeg et udkast til handleplan, som sendes til gennemsyn ved virksomhedslederen og en medarbejderrepræsentant.  

4. Gennemfør handlingsplanen og følg op

Når de nye tiltag har fungeret i en periode, skal I følge op på, om de virker efter hensigten. Afhængig af problemstillingen kan opfølgningen fra min side være opfølgning og sparring med virksomhedslederen via telefon eller som et fælles opfølgende APV-møde. 

Hjælp til APV

Har I brug for hjælp til jeres arbejdspladsvurdering?
Udfyld formularen, tilføj eventuelt et telefonnummer.
Så kontakter jeg jer, så vi sammen kan finde ud af, hvordan jeg eventuelt kan hjælpe jer i mål med jeres APV.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name

Følg mig på de sociale medier og få masser af inspiration til hvordan I kommer godt i mål med jeres APV-proces. 

Arbejdspladsvurdering

RYTTERVÆNGET 55A, TOFTLUND
CVR: 44534789

HANDELSBETINGELSER OG COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK

MAIL: MALENE@HRHERO.DK
TELEFON: 29 63 51 79

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.