fbpx
Hvad skal en APV indeholde?

Hvad skal en APV indeholde?

Generelle krav til en APV-proces

En arbejdspladsvurdering er en proces, der handler om at afdække og risikovurdere din virksomheds arbejdsmiljø.
I skal identificere de områder, hvor der er behov for en indsats og lave en handlingsplan for, hvordan jeres arbejdsmiljø kan forbedres.

I bestemmer selv, hvordan I vil gribe jeres APV-arbejde an. Det betyder, at I kan vælge den metode, der passer bedst til jeres arbejdsplads.

Det er dog et krav, at APV’ens handlingsplan er skriftlig og den skal være tilgængelig for både ledelse, medarbejdere og Arbejdstilsynet.

Det er også et krav, at jeres arbejdsmiljøorganisation (AMO) deltager i hele APV-processen. Det gælder både, når APV’en planlægges og gennemføres, og når der skal følges op på om løsningerne har haft en optimal effekt.

I virksomheder med 1-9 ansatte, hvor der ikke skal oprettes en AMO, skal medarbejderne deltage i hele APV-processen – altså planlægningen, gennemførelsen og opfølgningen.  

APV trin for trin

Uanset hvordan I griber jeres arbejdspladsvurdering an, skal I tage stilling til følgende spørgsmål

  • Hvor er problemerne? Og hvor alvorlige er de?
  • Er der arbejdsmiljøproblemer, der påvirker vores sygefravær?
  • Hvordan og hvornår vil vi løse vores arbejdsmiljøproblemer?
  • Er vores problemer blevet løst?

De fire elementer i en APV-proces

Element 1

Ved det første element skal I AFDÆKKE og RISIKOVURDERE jeres arbejdsmiljø. 

Det kan I fx gøre ved at bruge spørgeskemaer, eller du kan som leder invitere dine medarbejdere til et dialogmøde. 

Sørg for at I både kommer omkring det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 

Når alt er afdækket, skal I vurdere, om der er forhold hos jer, som kan udgøre et arbejdsmiljøproblem. 

HUSK:
Hvis I finder arbejdsmiljøproblemer, som kan løses med det samme, skal I gøre det. 

Element 2

Ved det andet element skal I INDDRAGE SYGEFRAVÆRET

Altså vurdere om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær. 

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø kan være med til at forebygge sygefravær på jeres arbejdsplads. Omvendt kan problemer i arbejdsmiljøet føre til, at flere bliver syge. 

Derfor skal I se på, om der er forhold i jeres arbejde, der har betydning for jeres sygefravær. 

Det kan fx være forkerte arbejdsstillinger, stor arbejdsmængde og tidspres eller arbejdsulykker. 

Hvis I finder arbejdsmiljøproblemer, der kan medvirke til sygefraværet, skal I tage dem med, når I risikovurderer problemerne og udarbejder jeres handlingsplan.  

Element 3

Ved det tredje element skal I LAVE EN HANDLINGSPLAN

Altså finde løsninger på de arbejdsmiljøproblemer I har identificeret og skrive dem ind i en handlingsplan.

Hvis gennemgangen viser, at der er arbejdsmiljøproblemer hos jer, som I kan løse med det samme, skal I selvfølgelig gøre det.

Hvis problemerne ikke kan løses med det samme, skal de skrives ind i en handlingsplan.

Handlingsplanen skal indeholde:

  • En beskrivelse af problemernes art, alvor, omfang og årsager.
  • En aktivitets- og tidsplan, der angiver hvornår og hvordan I vil løse problemerne.


HUSK også at tilføje, hvem der har ansvaret for at de enkelte løsninger bliver gennemført.

Handlingsplanen skal til sidst underskrives af jeres AMO eller en repræsentant for medarbejderne for at dokumentere, at de har deltaget i APV-processen. Og handlingsplanen skal være tilgængelig for alle.

EN SIDSTE TING !
Finder I arbejdsmiljøproblemer, der udgør en akut fare for de ansattes sikkerhed og sundhed, skal I straks fjerne faren eller reducere den til et acceptabelt niveau.
Og det skal selvfølgelig også skrives ind i jeres handlingsplan.

Element 4

Ved det fjerde element skal I GENNEMFØRE JERES HANDLINGSPLAN OG FØLGE OP!  

Altså gennemføre de løsninger og forebyggende tiltag, I har besluttet. 

Når jeres nye tiltag har fungeret i en periode, skal I følge op på, om de virker efter hensigten. 

Hvis de ikke gør det, skal I finde en anden løsning og opdatere jeres handlingsplan. 

Et lille tip er…
at I kan bruge handlingsplanen som en aktivitets- og tidsplan for det videre arbejde.
Hvilket samtidig bidrager til systematisk udvikling af jeres arbejdsplads og din virksomhed. 

Læse mere på arbejdstilsynets hjemmeside

AM

Følg mig på de sociale medier og få masser af inspiration til hvordan I kommer godt i mål med jeres APV-proces. 

RYTTERVÆNGET 55A, TOFTLUND
CVR: 44534789

HANDELSBETINGELSER OG COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK

MAIL: MALENE@HRHERO.DK
TELEFON: 29 63 51 79

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.