fbpx

Hvad skal en APV indeholde?

Hvad skal en APV indeholde?

Hvad skal en APV indeholde? Generelle krav til en APV-proces En arbejdspladsvurdering er en proces, der handler om at afdække og risikovurdere din virksomheds arbejdsmiljø. I skal identificere de områder, hvor der er behov for en indsats og lave en handlingsplan for, hvordan jeres arbejdsmiljø kan forbedres. I bestemmer selv, hvordan I vil gribe jeres […]

Skal en APV være anonym?

Skal en APV være anonym?

Skal en APV være anonym? Arbejdspladsvurdering Et spørgsmål, der ofte optager mange arbejdspladser, når de skal i gang med at kortlægge deres psykiske arbejdsmiljø via en APV-proces, er hvorvidt kortlægningen skal være anonym eller ej. Der er metodefrihed, når I skal udarbejde jeres arbejdspladsvurdering. Der er derfor ikke regler for, anonymitet i forhold til jeres […]

Gevinster ved en god APV-proces

Gevinster ved en god APV-proces

Gevinster ved en god APV-proces En arbejdspladsvurdering skal ikke blot ses som en virksomheds forpligtelse i forhold til arbejdsmiljøloven og arbejdstilsynet.  En APV-proces er genial til virksomhedsudvikling og processen kan hjælpe jer med at sætte jeres arbejde med arbejdsmiljøet i system. Lav derfor ikke jeres APV af pligt og gem den væk i skuffen, men […]

Hvor ofte skal man lave APV?

Hvor ofte skal man lave APV?

Hvor ofte skal man lave en APV? Du skal som arbejdsgiver gennemføre en APV-proces første gang, når du ansætter din første medarbejder. Herefter skal I gennemføre en APV-proces, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoderne eller arbejdsprocesserne, hvis det kan have betydning for jeres arbejdsmiljø. I skal altså gennemføre en APV-proces, når det er relevant. […]

Hvad er en arbejdspladsvurdering – APV?

Hvad er en arbejdspladsvurdering - APV?

Hvad er en arbejdspladsvurdering – APV? Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering – APV. En APV handler om at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø, udpege de områder, hvor der er behov for en indsats, og lægge en plan for, hvordan I vil forbedre arbejdsmiljøet på disse områder. APVén er derfor et aktivt og brugbart redskab for […]

Hvad er en kemisk risikovurdering?

Hvad er en kemisk risikovurdering?

Hvad er en kemisk risikovurdering? Den kemiske risikovurdering er en del af den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) og skal foretages på arbejdspladser, hvor der er medarbejdere, der kan blive udsat for farlig kemi. Hvis I arbejder med kemiske produkter, fx rengøringsmidler, eller har arbejdsprocesser, hvor der kan udvikles farlig kemi, fx byggestøv eller svejserøg. Har I […]

Hvordan tælles medarbejdere?

Hvordan tælles medarbejdere?

Hvordan tælles medarbejdere? Hvordan tælles medarbejdere i en virksomhed i forhold til, hvornår man skal oprette en arbejdsmiljøorganisation?  I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal samarbejdet om arbejdsmiljø foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Men hvordan opgør man helt præcist antallet af ansatte?  Der er forskellige krav til virksomhederne afhængigt af virksomhedernes størrelse.  Har virksomheden […]

Hvem skal lave en APV?

Hvem skal lave APV?

Hvem skal lave en APV – arbejdspladsvurdering? Det er et krav fra Arbejdstilsynet, at alle virksomheder med ansatte skal gennemføre en arbejdspladsvurdering – en såkaldt APV. En arbejdspladsvurdering er en lovpligtig proces, der skal sikre, at I som virksomhed løser og forebygger eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Arbejdspladsvurderingen er derfor et vigtigt redskab til at forbedre arbejdsmiljøet.  Og APV-processen […]

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.